SJ Lee's White Tiger

​Martial Arts 

​hIGH RED BELT POOMSAE

RED BELT POOMSAE 

​High Purple Belt poomsae 

purple belt poomsae

hIGH blue belt poomsae

​bLUE bELT POOMSAE

High Yellow Belt Poomsae

Yellow Belt Poomsae