SJ Lee's White Tiger

​Martial Arts 

​High Purple Belt poomsae 

​bLUE bELT POOMSAE

High Yellow Belt Poomsae

​hIGH RED BELT POOMSAE

purple belt poomsae

Yellow Belt Poomsae

RED BELT POOMSAE 

hIGH blue belt poomsae