​High Purple Belt poomsae 

​bLUE bELT POOMSAE

Yellow Belt Poomsae

RED BELT POOMSAE 

purple belt poomsae

hIGH blue belt poomsae

High Yellow Belt Poomsae

SJ Lee's White Tiger

​Martial Arts 

​hIGH RED BELT POOMSAE